luni, 31 ianuarie 2011

Presa de balotat Famarol Z-511, noua

Presa de balotat Famarol Z-511, noua, fabricata in Polonia
Pentru baloti paralelipipedici
Legare pe sfoara
Latimea canalului: 460 mm
Inaltimea canalului: 360 mm
Lungimea balotului reglabila continuu: 0,3-1,3m
Puterea necesara: 30 CP
Reglarea pick-up-ului: mecanica
PreŃ unitar, cu discount si transport: 11.000 EURO + TVA

TEL 0770/354047

luni, 17 ianuarie 2011

DOCUMENTE NECESARE PENTRU LEASING - PERSOANE JURIDICEPERSOANE JURIDICE

·         cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard)(PRIMITI DE LA NOI)
·         copie act de identitate reprezentant(i) legal(i) firma “conform cu originalul”
·         specimen de semnatura pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA
·         bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani
·         bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent
·         ultima balanta lunara
·         copie dupa certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului
·         copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA
·         copie statut si contract sau copie act constitutiv
·         decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul)
·         imputernicire din care sa reiasa numele persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul)
·         certificate constatator
Acte suplimetare pentru sume finantate peste 50.000 euro:
prezentarea detaliata a firmei

DOCUMENTE NECESARE PENTRU LEASING - PERSOANE FIZICE

PERSOANE FIZICE

  • cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard)(PRIMITI DE LA NOI)
  • copie act de identitate “conform cu originalul”
  • specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.)
  • adeverinta cu venitul net pe ultimele 3 luni nu mai veche de 3 luni sau
  • copie integrala a cartii de munca (sau copie a contractului de munca depus la ITM) sau
  • contract de inchiriere depus la Administratia Financiara sau
  • orice alt act doveditor al veniturilor inregistrare de utilizator